Размразяване на замръзнали тръби.
Размразяване на замръзнал водомер.
Размразяване на замръзнали водопроводни тръби за топла и студена вода.
Размразяване на водопроводни инсталации.

През зимата температурите падат и има вероятност от замръзване на водопровода.
В много случаи водомерите са монтирани във външни шахти, затова е необходимо да се предпазят от замръзване.
Ако установите, че водомерът е замръзнал или се е напукал в следствие на замръзването.
Ако е налице подобен случай, веднага спрете водата и потърсете съдействие от специалист.
Нашите аварийни екипи демонтират спукани от студа тръби и водомери.
Денонощно, бързо и професионално отстраняване на ВиК аварии
в град София – 0887 988 222